Możesz złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego 2017

Ruszył Budżet Obywatelski w Gdyni. Od dziś, 17 marca można składać wnioski. Zgłoś pomysł, którego realizacja korzystnie wpłynie na życie w Twojej najbliższej okolicy. Na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w tym roku jest 5 310 198 złotych.

// Fot. mat.prasowe LIS

 

 

 

Szczegółową instrukcję, jak przygotować projekt, znajdziesz w aktualnym wydaniu tygodnika „Ratusz” oraz pod adresem:
 

Wkładka do tygodnika "Ratusz"
 

Możesz przyjść na otwarte spotkanie w dzielnicy lub Maraton Pisania Wniosków – w dopełnieniu formalności pomogą te same osoby, które później będą dokument ten weryfikować. Ich kalendarz dostępny jest tu:

Spotkania informacyjne i maratony pisania wniosków

 

Pomysł to podstawa

Na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w tym roku jest 5 310 198 złotych. Pod głosowanie będą mogły zostać oddane projekty dotyczące ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia; rekreacji; działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków oraz zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji. 


- Należy pamiętać, że zgłaszany projekt powinien zakładać ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców. To znaczy, że każdy zainteresowany powinien mieć swobodny dostęp do realizacji przez co najmniej sześć godzin od poniedziałku do piątku oraz przez 10 godzin w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8.00-22.00). Nie będzie mógł to być zatem np. plac zabaw na zamkniętym terenie czy park piknikowy tylko dla mieszkańców jednego osiedla – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego gdyński BO.  

Pomożemy w formalnościach

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zyska poparcie 25 zameldowanych mieszkańców dzielnicy, w której realizowany miałby być projekt. Nowością w tegorocznych zasadach jest to, że wnioski, które w poprzednich latach zostały pozytywnie zweryfikowane i poddane pod głosowanie mieszkańców, można złożyć jeszcze raz i to bez ponownego zbierania podpisów gdynian. 


Kolejną zmianą jest także obowiązek wpisania we wniosek tytułu, który wprost wskazywać będzie na tematykę inicjatywy. To ma przyspieszyć weryfikację wniosków oraz ułatwić głosowanie mieszkańcom. Wszystkie niezbędne dokumenty – formularze zgłoszeniowe, kosztorysy, oświadczenia właścicieli nieruchomości i wzory umów użyczenia gruntów (dla projektów realizowanych na terenach poza zasobami gminy) – znajdują się już na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. 

Gotowe wnioski należy składać do 14 kwietnia, o przyjęciu decyduje data doręczenia. 


Dokumenty można oddać na trzy sposoby:

  • przez Internet: pośrednictwem portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl
  •  pocztą tradycyjną: na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”. 


Każdy, kto chciałby porozmawiać o swoim pomyśle, może przyjść na jedno z 23 spotkań organizowanych we wszystkich dzielnicach miasta. Z kolei osoby, które chcą skorzystać z pomocy  na etapie wypełniania dokumentów, powinny przyjść na Maraton Pisania Wniosków.

 

Małgorzata Omachel-Kwidzińska

e-mail: m.omachel@gdynia.pl

17.03.2017 13:00 Ocena: 0

Zobacz także:

20 mln zł na kanalizację deszczową z programu Infrastruktura i Środowisko

Gdynia ma powody do zadowolenia. Ministerstwo Środowiska przyznało miastu 20 milionów złotych unijnej dotacji na rozwijanie systemu gospodarowania wodami opadowymi, czyli tak zwaną deszczówką. Łatwiej będzie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych, w tym efektom coraz częściej występujących nagłych i gwałtownych ulew. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców dzielnic, które do tej pory były narażone na lokalne podtopienia. Podpisanie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 20 marca.

10 000 zł czeka na zdolnego inżyniera

Rusza rywalizacja o nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego, która raz w roku przyznawana jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Stawka jest niebagatelna, bo wynosi 10 000 zł. W konkursie przewidziano również wartościowe wyróżnienia.

„Budzenie Wiosny” dla dziecięcego hospicjum w Gdyni

Muzyka zespołu Lady & Gentlemen Trio, wiersze recytowane przez Weronikę Edmunds oraz oprawa wizualna, na którą składać się będą dzieła światowej sławy artystów – to wydarzenia artystyczne i towarzyskie, które odbędą się w niedzielę, 19 marca, w Muzeum Miasta Gdyni. Zostały one przygotowane z myślą o wsparciu najmłodszych podopiecznych gdyńskiego hospicjum Bursztynowa Przystań.