Wsparcie gdyńskich rodzin z unijną dotacją

Ta wiadomość ucieszy gdyńskie rodziny korzystające ze wsparcia w ramach oferty usług społecznych. 14 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie programu sieciowych działań na rzecz rodzin. Kwota dotacji pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ponad trzy miliony złotych.

Podpisanie umowy w urzędzie marszałkowskim // fot. Michał Rusak

 

Umowę podpisali Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, oraz marszałek i wicemarszałek  województwa pomorskiego – Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

 

W projekcie pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” uczestniczyć będzie 331 mieszkańców Gdyni. Będą to dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz młodzież i młodzi dorośli usamodzielniający się po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Głównym założeniem projektu jest zintegrowanie i dopasowanie usług do konkretnych przypadków i potrzeb.

 

W dofinansowanym właśnie programie miasto reprezentują Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Zespół Placówek Specjalistycznych. Do współpracy przystąpiło zaś dziewięć gdyńskich organizacji pozarządowych, specjalizujących się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Ważne jest dotychczasowe, różnorodne doświadczenie wszystkich partnerów przystępujących do współpracy – ponieważ ludzkie problemy rodzą się w różnych okolicznościach, a na każdy trzeba spoglądać szeroko i elastycznie.

 

Niespełna tydzień temu powstało w Gdyni swoiste porozumienie w trosce o dobro potrzebujących wsparcia rodzin – przypomina Michał Guć. Teraz podpisujemy partnerską umowę budującą miejską sieć usług społecznych. Tym samym, dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów, oferta usług społecznych w Gdyni nabierze nowego, bardziej innowacyjnego kształtu. Stanie się jeszcze bardziej dopasowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań lokalnych środowisk – dodaje wiceprezydent.

 

Ważnymi elementami projektu będzie zwiększenie dostępności usług społecznych oraz modyfikacja oferty placówek wsparcia dziennego. Formy pomocy ujęte w projekcie są bardzo różnorodne. Obejmują m.in. konsultacje i poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci i młodzieży, wsparcie logopedyczne i terapię zajęciową czy warsztaty i treningi umiejętności społecznych.


Dzięki unijnemu dofinansowaniu nasze  założenia i ambitne plany mają niemal stuprocentową szansę na realizację. Ludzki wymiar naszych działań musi mieć też zaplecze materialne, co zapewnia blisko czteromilionowa dotacja z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego – podkreśla Michał Guć.

 

Barbara Betlejewska

e-mail: b.betlejewska@gdynia.pl

14.03.2017 13:00 Ocena: 3

Zobacz także:

20 mln zł na kanalizację deszczową z programu Infrastruktura i Środowisko

Gdynia ma powody do zadowolenia. Ministerstwo Środowiska przyznało miastu 20 milionów złotych unijnej dotacji na rozwijanie systemu gospodarowania wodami opadowymi, czyli tak zwaną deszczówką. Łatwiej będzie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych, w tym efektom coraz częściej występujących nagłych i gwałtownych ulew. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców dzielnic, które do tej pory były narażone na lokalne podtopienia. Podpisanie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 20 marca.

10 000 zł czeka na zdolnego inżyniera

Rusza rywalizacja o nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego, która raz w roku przyznawana jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Stawka jest niebagatelna, bo wynosi 10 000 zł. W konkursie przewidziano również wartościowe wyróżnienia.

„Mały procent – wielka sprawa!”

Przekazywanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego jest łatwiejsze, niż myślicie. To tylko wpisanie dziesięciocyfrowego numeru KRS - 20 sekund - które nic nas nie kosztuje. To prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie fundacji.