Gdyńskie projektowanie dla wszystkich

Gdynia od wielu lat koncentruje swoje działania na kształtowaniu przestrzeni miejskiej w taki sposób, aby była ona dostępna dla wszystkich. Projektowanie w tzw. „Standardzie Dostępności”, który nasze miasto sukcesywnie i konsekwentnie wdraża, ułatwia codzienne funkcjonowanie zarówno osobom z niepełnosprawnościami, ludziom starszym, jak i rodzicom z małymi dziećmi. Aby jeszcze lepiej spełniać te cele, Gdynia prowadzi szkolenia i spotkania m.in. z firmami współpracującymi z miastem.

// fot. Dorota Patzer

 

Spotkanie z firmami wykonawczymi i projektantami działającymi w Gdyni planowane jest w kwietniu bieżącego roku. Jego tematem będzie idea, zasadność i efektywność wdrażania w naszym mieście Standardów Dostępności. Dyskusje i warsztaty dotyczyć będą potrzeb różnych grup mieszkańców oraz możliwości wdrażania standardów im odpowiadającym, aby tworzyć miasto jeszcze bardziej dostępne dla wszystkich.


Nie jest to jednak jedyne spotkanie, które dotyczyć będzie tego tematu. W kolejnych miesiącach planowane jest już drugie szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni. Natomiast 30 maja w Gdyni odbędzie się konferencja samorządowa Przestrzeń przyjazna wszystkim - tworzenie modelu samorządowego. Będzie ona zwieńczeniem szerszej kampanii informacyjnej dot. funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miejskiej, zaplanowanej na maj 2017 r.


Przypomnijmy, że Gdynia w 2016 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nagrodę Lider Dostępności w kategorii samorząd, a także Grand Prix konkursu w uznaniu zasług na tym polu. Doceniony został szeroki wachlarz działań podejmowanych w obszarze dostępności - od wdrażania konkretnych rozwiązań architektonicznych, aż po budowanie przyjaznej dla wszystkich - w tym osób z niepełnosprawnościami - polityki społecznej miasta. Polityka ta opiera się na zrozumieniu potrzeb mieszkańców i dążeniu do stworzenia warunków dla integracji, w czym ma pomagać dostępna wszystkim przestrzeń publiczna.

 

Agnieszka Wołowicz

e-mail: a.wolowicz@gdynia.pl

10.03.2017 06:00 Ocena: 5

Zobacz także:

20 mln zł na kanalizację deszczową z programu Infrastruktura i Środowisko

Gdynia ma powody do zadowolenia. Ministerstwo Środowiska przyznało miastu 20 milionów złotych unijnej dotacji na rozwijanie systemu gospodarowania wodami opadowymi, czyli tak zwaną deszczówką. Łatwiej będzie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych, w tym efektom coraz częściej występujących nagłych i gwałtownych ulew. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców dzielnic, które do tej pory były narażone na lokalne podtopienia. Podpisanie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 20 marca.

Starcie poetów - 16. edycja gdyńskiego Slamu

Każdy, kto chciałby poczuć się jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki podczas słynnej, paryskiej Uczty Grudniowej, ma na to szansę. Wystarczy we wtorkowy wieczór zabrać ze sobą do Gdyńskiego Centrum Filmowego pięć własnych niepublikowanych wierszy, by stanąć do walki o atrakcyjną nagrodę.

Gdyńska ROSZADA – pomysł kiełkuje w warszawskim inkubatorze ECORYS

Ma pomóc wyjść poza orbitę codziennych obowiązków pracownika, zmienić sposób patrzenia, ułatwić poszukiwanie własnej ścieżki w zdobywaniu doświadczenia i praktyce zawodowej oraz umożliwić łatwiejszy start w dorosłe życie. Gdyński projekt społeczny ROSZADA, który trafił właśnie do warszawskiego inkubatora pomysłów ECORYS, to pilotażowy program wsparcia młodzieży i studentów, poszukujących miejsca pracy w zgodzie ze zdobywanym wykształceniem.