Gdyński port na dużym plusie i z planami na przyszłość

To był kolejny bardzo udany rok dla gdyńskiego portu. W ubiegłym roku odnotowano najlepsze w historii firmy rezultaty – ponad 19,5 mln ton przeładunku i zysk netto, który przekroczył 60 mln zł. To wynik finansowy wyższy o ponad 30% niż przed rokiem. Wiemy też jak będzie wyglądać Terminal Promowy, który powstanie przy Nabrzeżu Polskim. Jego uruchomienie planowane jest na rok 2019.

// fot. mat. prasowe Port Gdynia

 

Sprzedaż ogółem w 2016 r. wzrosła o 10% w porównaniu do roku 2015, a zysk operacyjny zwiększył się o 38% – do 44 mln złotych. Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA – wynoszący w 2016 r. blisko 100 mln zł – świadczy o zdolności ZMPG S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności. Fundusze własne oraz dotacje unijne stanowią główne źródło finansowania programu modernizacji i rozwoju Portu Gdynia.

 

W minionym roku do gdyńskiego portu najczęściej zawijały statki z drobnicą – stanowiły one ok. 58,7% wszystkich przeładunków. Pozostałe to: zboże (20,9%), węgiel i koks (7,6%), ropa i przetwory naftowe (6,8%) i drewno (0,4%).

 

- Stale rozbudowywana i unowocześniana oferta powierzchni składowych oraz magazynowych zaowocowała zwiększeniem przychodów z usług najmu, a większa liczba zawinięć wpłynęła na przyrost przychodów z opłat portowych. Do poprawy wyników przyczynił się również wzrost kursu euro i dolara oraz rekordowy przeładunek paliw, co wiązało się z uszczelnieniem obrotu paliwami w Polsce i zwiększeniem importu oleju napędowego w następstwie wejścia w życie przepisów„pakietu paliwowego” – podkreślił prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA Adam Meller.

 

Liczba zawinięć w 2016 roku wyniosła 3 462 (w 2015 r. było ich 3 284). W ubiegłym roku gdyński port obsłużył prawie 82 000 pasażerów.

 

Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczone zostało ogółem 43,5 mln złotych. Łącznie w latach 2017–2019 planowane nakłady inwestycyjno-remontowe wynoszą ponad 633,5 mln zł.

Jedną z kluczowych inwestycji na najbliższe lata jest pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych oraz budowa obrotnicy, co pozwoli portowi obsługiwać kontenerowce o długości do 400 m.

 

Priorytetem jest także budowa nowego terminalu pasażerskiego przy nabrzeżu Polskim. Inwestycja zakłada m.in. remont nabrzeża oraz budowę dworca promowego. Powstanie terminalu przyczyni się do poprawy konkurencyjności gdyńskiego portu, głównie poprzez skrócenie czasu pobytu promu w porcie w trakcie jednego zawinięcia (o około 40 minut). Nastąpi również poprawa bezpieczeństwa morskiego i nawigacyjnego. Nowe stanowisko promowe z dwupoziomową rampą przeładunkową będzie znajdować się w dogodniejszej dla bezpiecznego manewrowania promem lokalizacji. Bramki check-in nowego typu zapewnią dokładną kontrolę ładunków wjeżdżających na prom. Nowy terminal pozwoli również na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

 

Warto podkreślić, że będzie on umożliwiał  korzystanie z terminalu intermodalnego – kolej ↔ prom, droga ↔ prom. W ten sposób zakres usług portowych poszerzony zostanie o przeładunek specjalistycznych kolejowych naczep intermodalnych.

 

Nowy terminal promowy połączony będzie z międzynarodowym układem komunikacyjnym autostradą A1, wykorzystując układ ulic i tras: ul. Polska – ul. Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – autostrada A1.

 

Wstępnie szacowany koszt inwestycji to 155 mln zł. netto. W realizacji inwestycji ma pomóc wsparcie z funduszy unijnych, a całość ma gotowa być do 2019 roku. 

 

Małgorzata Omachel-Kwidzińska

e-mail: m.omachel@gdynia.pl

17.02.2017 15:00 Ocena: 0

Zobacz także:

W Gdyni rusza „Klimat na zmiany”

„Klimat na zmiany” to nowy cykl filmowy, który od środy 22 lutego startuje w gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych. Na program składać się będą projekcje uznanych filmów dokumentalnych, debaty oraz spotkania z ekspertami. Wstęp wolny.

Koncertowe portrety muzyków w GCF

Trójmiejscy muzycy i gwiazdy światowej sceny jazzowej są bohaterami wystawy fotografii Anny Rezulak. Zdjęcia można oglądać w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego do 10 marca. Wstęp wolny.

Konkurs na alternatywnych jurorów

Podczas finału 10. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oprócz profesjonalnej kapituły już po raz trzeci będą obradować jurorzy Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Miłośnicy sceny po przeczytaniu pięciu wybranych do finału sztuk i obejrzeniu ich czytań przyznają własną nagrodę.