Rewitalizacja – po konsultacjach

Około 180 - tyle uwag złożyli mieszkańcy Gdyni w trakcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Każda zostanie przeanalizowana. Jeśli dotyczy obszaru rewitalizacji i okaże się to możliwe, zostanie uwzględniona w ostatecznej wersji dokumentu. Tymczasem, pracownicy socjalni MOPS tworzący specjalny zespół ds. Pekinu już kontaktują się z mieszkańcami.

 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji trwały od 11 stycznia do 10 lutego 2017. W tym czasie każdy mieszkaniec Gdyni mógł zgłosić swoje uwagi, m.in. podczas siedmiu otwartych spotkań z mieszkańcami – po jednym w każdym z podobszarów rewitalizacji, oraz ogólnomiejskiego w Infoboksie.

 

Najwięcej kwestii pojawiło się w trakcie spotkań konsultacyjnych. - Raczej dopytywano o szczegóły tego, co wpisano do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji jako konkretne działania, niż zgłaszano nowe pomysły, choć i tych kilka się pojawiło – tłumaczy Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Dowodzi to faktu, że wszystko, co robiliśmy w roku 2016 na etapie przygotowywania programu - wtedy również odbywały się konsultacje, badania, spotkania z konkretnymi grupami interesariuszy - doprowadziło nas do stworzenia akceptowanego przez mieszkańców katalogu działań.

 

Spora liczba uwag zgłaszanych w trakcie spotkań w dzielnicach nie dotyczyła projektu Gminnego Programu Rewitalizacji jako takiego. Odnosiły się do terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji czy wręcz dzielnicy jako całości. Niezależnie od tego, każdy z sygnałów od mieszkańców trafił do protokołu, z którym zapoznają się członkowie kolegium prezydenta Gdyni. Teraz wszystkie zawarte w nim uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ewentualnego uwzględnienia w ostatecznej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji. Rada Miasta zajmie się nią na sesji 29 marca.

 

Gminny Program Rewitalizacji obejmie w Gdyni sześć obszarów: zachodnią część Witomina-Radiostacji, część dzielnicy Oksywie, rejon ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni, część dzielnicy Babie Doły, osiedle Meksyk praz osiedle Pekin. W ostatnim z tych miejsc już obecni są pracownicy socjalni z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni. Specjalny zespół liczy 10 osób, osiem z nich pracuje bezpośrednio w terenie. Ich cel to dotrzeć do każdego z mieszkańców Pekinu, zdiagnozować sytuację rodziny – i w zależności od niej zaproponować indywidualną formę wsparcia. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasto wdroży bowiem program osłonowy, w ramach którego mieszkańcom wzgórza Orlicz-Dreszera zaproponowana zostanie pomoc w znalezieniu innego, bezpiecznego domu. Pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni skontaktowali się już z 15 rodzinami.  

 

Aleksandra Dylejko

e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl

14.02.2017 06:00 Ocena: 0

Zobacz także:

Po pomoc i z pomocą – całe wsparcie w internecie

Gdyniawspiera.pl to nowa, internetowa i uniwersalna baza informacji o bezpłatnych sposobach wsparcia w trudnych sytuacjach, oferowanych przez miejskie instytucje. Skierowana jest do gdynian doświadczających różnorodnych problemów życiowych, ale także do osób, które same chcą nieść pomoc innym.

Urodzeni 10 lutego w urodziny Gdyni

W 91. rocznicę urodzin Gdyni w Szpitalu Morskim im PCK w Redłowie przyszła na świat szóstka nowych mieszkańców miasta. Maluchy i ich mamy odwiedzili wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz i Beata Szadziul, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny.

Taneczny protest w walentynki

Już po raz drugi Gdynia dołączy do ogólnoświatowej akcji pod nazwą „One Billion Rising”. Polska nazwa akcji nosi tytuł – Nazywam się Miliard. Akcja ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet i dziewczyn. W Polsce przemocy fizycznej i seksualnej rocznie doświadcza od 700 tys. do miliona kobiet.